Kateřina Humhalová:

ZPOVĚĎ

Já píši vám - protože všechno, co bylo, už není. A všechno, co bude, dosud není.

Taťána se zamiluje do Evžena. Werther do Lotty. A Octavius zjistí, že ta jeho není jen pro něj. Co bude dál? Tři příběhy a v hlavní roli láska. Tři touhy, které míjí svůj cíl. Tři zpovědi. Komu se svěřit a co dělat? Inscenace inspirovaná Puškinem, Goethem a Mussetem.

Autorská inscenace zabývající se neviděním následků svého vlastního jednání, snahou a neschopností překonat mezní situace a psychickou křehkostí pod vlivem lásky. Text inspirovaný romány Evžen Oněgin (od A. S. Puškina), Utrpení mladého Werthera (autorem J. W. Goethe) a Zpověď dítěte svého věku (A. de Musset). Všichni tři autoři - Johann Wolfgang Goethe, Alfred de Musset i Alexandr Sergejevič Puškin - se v románech vypisují ze svých pocitů a poskytují nám tak velmi intimní a osobní zpovědi. Sledujeme podobnost chování literárních postav z románů devatenáctého století a dnešních mladých lidí, kteří se v současné tekuté době chovají naprosto identicky. Jejich největší touhy se minou a oni zůstávají bezradní a duševně rozervaní stejně, jak to můžeme vidět u oněch literárních postav. Tři příběhy představují tři odlišné podoby a průběhy lásky - mají ale dva společné jmenovatele a těmi jsou samota a nenaplněná tužba. Hlavní linky těchto autobiografických zpovědí a vztahové peripetie románových postav skládají mozaiku naší inscenace.

Režie: Kateřina Humhalová

Hrají: Petr Jeřábek, Jan Battěk, Tomáš Weisser, Antonín Brukner, Eliška Vocelová, Karolína Vaňková, Marie-Luisa Purkrábková, Barbora Váchová a Ondřej Kulhavý

Scénografie: Jana Kahounová

Produkce: Sára Pospíšilová

Inscenace byla podpořena grantem Nadace Život umělce.