THE BEST OF SHAKESPEARE

scénická koláž z textů alžbětinského velikána

Letošní přípravka se v rámci přípravy na přijímací zkoušky uměleckých škol utkává s fenoménem Shakespeare. Ochutnávku nejslavnější monologů a dialogů představí v gotickém ambitu.

Hrají: Tomáš Bareš, Eliška Frankeová, Vladimír Hořký, Tomáš Krutina, Anna Lisová, Marie Machová, Goran Maiello, Zuzana Nevolová, Kanwar Šulc, Daniel Toman a Tomáš Weber

Pedagogické vedení: Tomáš Staněk