PROCHÁZKA PO ROUDNICI

Procházka po historii a současnosti architektury v Roudnici nad Labem a všech aspektech, které město formovali do podoby, kterou známe dnes.