O festivalu

  • k dispozici stanové městečko v klášterní zahradě
  • přístup k pitné vodě
  • nonstop infostánek s přístupem k elektřině
  • stánky s občerstvením
  • dětský koutek
  • parkování v blízkosti kláštera

Fotky z předešlých ročníků festivalu

Realizační tým


Koordinátorka festivalu: Elisa Speváková

Výkonná produkce:  Elisa Speváková, Jiří Dejl, Jakub Brunclík

PR a propagace:  Prokop Košař, Klára Vaňkátová, Nicol Hrabovská

Grafika: Veronika Homolová

Technické zajištění: Oldservis.cz

Infocentrum: Jakub Brunclík, Jiří Dejl

Pedagogické vedení: Tomáš Staněk, Zuzana Horáková, Jan Horák

Loňský festival proběhl pod záštitou starosty města Roudnice nad Labem Ing. Františka Padělka, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a rektora Akademie múzických umění v Praze doc. Jana Hančila a děkanky Divadelní fakulty Akademie múzických umění Mgr. et MgA. Doubravky Svobodové.

 


Loňští partneři festivalu