O festivalu


  • K dispozici stanové městečko v klášterní zahradě
  • Přístup k pitné vodě
  • Nonstop infostánek s přístupem k elektřině
  • Stánky s občerstvením
  • Dětský koutek
  • Parkování v blízkosti kláštera

Fotky z předešlých ročníků festivalu

Realizační tým

Koordinátor festivalu: Prokop Novák

Výkonná produkce: Martina Haluzová, Sára Pospíšilová

PR a propagace: Karolína Vaňková, Anna Datiashvili

Grafické řešení: Veronika Homolová

Technické zajištění: Oldservis.cz

Infocentrum: Michaela Krupčíková

Pedagogické vedení: Tomáš Staněk, Zuzana Horáková, Jan Horák, Daniela Von Vorst

Stagemanažeři: Nicol Hrabovská, Lucie Flemrová, Markéta Labusová, Kanwar Šulc, Václav Podlešák, Vašek Šamárek, Michal Šourek, Eliška Frankeová, Marie Machová, Vojta Dušek, Jakub Dušek, Josef Tajovský

Partneři: Cukrárna a kavárna Dortletka, Podřipský pivovar

Mediální partneři: i-divadlo.cz, scena.cz, odivadle.cz, divadlo.czFestival byl podpořen grantem města Roudnice nad Labem.

Osobní záštitu nad festivalem převzal starosta města Roudnice nad Labem Vladimír Urban.