O festivalu

  • k dispozici stanové městečko v klášterní zahradě
  • přístup k pitné vodě
  • nonstop infostánek s přístupem k elektřině
  • stánky s občerstvením
  • dětský koutek
  • parkování v blízkosti kláštera

Fotky z předešlých ročníků festivalu

Realizační tým


Produkce: Lucie Flemrová, Martina Haluzová

PR a propagace: Lucie Flemrová, Anna Datiashvili, Elisa Speváková

Technické zajištění: Oldservis.cz

Infocentrum: Ema Zelená, Matěj Podlešák, Jakub Brunclík, Lucie Flemrová

Pedagogické vedení: Tomáš Staněk, Zuzana Horáková, Jan Horák, Daniela Von VorstPartneři: Cukrárna a kavárna Dortletka, Podřipský pivovar

Mediální partneři: i-divadlo.cz, scena.cz, odivadle.cz, divadlo.cz


Festival proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petra Šmída, starosty města Roudnice nad Labem Ing. Františka Padělka a děkandy Divadelní fakulty AMU Mgr. MgA. Doubravky Svobodové.