O festivalu

  • k dispozici stanové městečko v klášterní zahradě
  • přístup k pitné vodě
  • nonstop infostánek s přístupem k elektřině
  • stánky s občerstvením
  • dětský koutek
  • parkování v blízkosti kláštera
  • dodržení hygienických podmínek v rámci protikoronavirových opatření

Fotky z předešlých ročníků festivalu

Realizační tým


Koordinátorka festivalu: Elisa Speváková

Výkonná produkce:  Elisa Speváková, Jiří Dejl, Jakub Brunclík

PR a propagace:  Prokop Košař, Klára Vaňkátová, Nicol Hrabovská

Grafika: Veronika Homolová

Technické zajištění: Oldservis.cz

Infocentrum: Jakub Brunclík, Jiří Dejl

Pedagogické vedení: Tomáš Staněk, Zuzana Horáková, Jan Horák

Letošní festival proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera a rektorky Akademie múzických umění v Praze PhDr. Ingeborg Radok Žádné.  
Partnery festivalu jsou Kino Sokol a Cukrárna Dortletka. Stálými mediálními partnery umělecké skupiny OLDstars jsou servery i divadlo.cz a scena.cz. Děkujeme také SOŠ a SOU a Gymnáziu v Roudnici nad Labem a jejím ředitelům Ing. Richardu Červenému a Mgr. Petru Dobešovi za pomoc a podporu při organizaci festivalu.


Partneři letošního ročníku festivalu