Jana Šťastná

MIMIKRY

Autorská hra Jany Šťastné, hrají herci z divadelního spolku JAK při PedF UK

"Mimikry jsou u člověka, na rozdíl od subhumánních živočichů, prostředkem delikátního, často až rafinovaného sdělování a nahrávání." D. Morris (1986).
Kde leží hranice, za kterými se lidé ztrácejí sobě navzájem? A jak snadno lze tyto hranice překročit? Inscenace, ve které hra a život splývají v jedno.

Hrají: Jan Nevečeřal, Jiří Šatalík, Jana Šťastná, Debora Ritschelová
Dramaturgie: Jana Šťastná
Režie: Jan Nevečeřal