Karel Hynek Mácha:

MÁJ

Kde za jezerem hora horu v západní stíhá kraje, tam - zdá se mu - si v temném boru posledně dnes co dítko hraje. Od svého otce v svět vyhnán, v loupežnickém tam roste sboru. Později vůdcem spolku zván, dovede činy neslýchané, všude jest jméno jeho znané, každémuť: "Strašný lesů pán!" Až poslez láska k růži zvadlé nejvejš roznítí pomstu jeho, a poznav svůdce dívky padlé zavraždí otce neznámého.

Hrají: Janko Madaras, Anna Poláková, Václav Šamárek

Animace: Kateřina Sysalová

Režie: Anastázie Landová a Emma Žežulová