Reto Finger / Jana Slouková: 

KALTES LAND

Malé nádraží za vesnicí Kreuzgraben. Odtamtud není nic moc vidět. A už vůbecne dneska. Pokladna na jízdenky je zrušená. Jděte na Dětský hrot. Nádražní restaurace užněkolik let nefunguje. Je to sice strmější a musíš kousek šplhat, ale zato z něj dohlédneš ažna ledovce. Jen bufet je ještě v provozu. Na Dětský hrot se lidé vydávali kvůli smrti. Čekávajítu občas turisté z města na autobus, který je vyveze do blízkých hor. To ti kluk nevyprávěl?Že mého syna přepadl smutek a vrhnul se odtamtud dolů?


Hrají: Jana Soukupová, Karin Borovcová, Jana Stupavská, Michaela Fojtů, KateřinaMichalíková, Sylva Roglová, Cyril Janeček, Ivo Görner, Jan Šípal, Marek Zavřel, Michael Rádl, Martin Fischer a Michael Šourek

Režijní vedení: Zuzana Horáková