Reto Finger / Jana Slouková: 

KALTES LAND

Vemena nalitá mlékem, horské pastviny, potůčky a nekonečné lesy. Zapadlé vesničky v podhůří švýcarských Alp, kde vzduch voní příslibem rajské zahrady a čas jakoby se zastavil... Malé nádraží za vesnicí Kreuzgraben. Odtamtud není nic moc vidět. A už vůbec ne dneska. Pokladna na jízdenky je zrušená. Jděte na Dětský hrot. Nádražní restaurace už několik let nefunguje. Je to sice strmější a musíš kousek šplhat, ale zato z něj dohlédneš až na ledovce. Jen bufet je ještě v provozu. Na Dětský hrot se lidé vydávali kvůli smrti. Čekávají tu občas turisté z města na autobus, který je vyveze do blízkých hor. To ti kluk nevyprávěl? Že mého syna přepadl smutek a vrhnul se odtamtud dolů?

Hrají: Jana Soukupová/Karin Borovcová/Kateřina Michalíková, Jana Stupavská/Sylva Roglová, Michaela Fojtů/Kristýna Lubská, Cyril Janeček/Marek Zavřel, Ivo Görner/Martin Fischer, Jan Šípal/Michael Rádl

Režijní vedení: Zuzana Horáková

V inscenaci zaznívají vulgarismy.