Umělecká skupina OLDstars již posedmé obsadila na celý jeden červencový víkend augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem! Benefiční festival OLDstars on the ROUD minulý rok proběhl ve dnech 10. - 12. 7. 2020 jak v samotném areálu kláštera, tak ve veřejném prostoru města. Výtěžek z festivalu bude tradičně věnován na opravy a rozvoj kláštera - zisk z minulých let byl například využit pro vznik Klášterního klubu nebo Ekocentra Zvonice. Diváci měli možnost zhlédnout na čtyři desítky inscenací ze stálého repertoáru OLDstars a jejich hostů, a to včetně titulů připravovaných přímo pro tento ročník festivalu.